top of page

 

Zdjęcia do dokumentów

W naszym studio wykonujemy zdjęcia do wszystkich dokumentów: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacje różnego typu, wiza w tym również wiza amerykańska, CV.
Jako dodatkową ofertę proponujemy ekspresowy retusz drobnych mankamentów.
W razie potrzeby wykonamy zdjęcia w domu lub innym miejscu pobytu klienta, który nie jest w stanie dojechać do naszego studio.
Jedna z pracownic posiada doświadczenie oligofrenopedagogiczne w pracy z dziećmi z autyzmem oraz zaburzeniami integracji sensorycznej. 
 
 
bottom of page